• Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik
  • Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik
  • Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik

REZERWACJA

Przedszkole Narciarskie WIERCHOŁEK SN DWIE DOLINY

W celu rezerwacji miejsca w Przedszkolu Narciarskim WIERCHOŁEK prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Rejestracja zgłoszenia podzielona jest na 3 etapy:

ETAP 1 - Wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego z otrzymaniem potwierdzenia danych rejestracyjnych.

ETAP 2 - Wpłata zaliczki.

ETAP 3 - Otrzymanie wiadomości zwrotnej dot. potwierdzenia rezerwacji miejsca w Przedszkolu Narciarskim WIERCHOŁEK SN Dwie Doliny.

Nie zwlekaj! Ilość miejsc OGRANICZONA!

1. Imię Nazwisko dziecka /pole obowiązkowe/

2. Data urodzenia dziecka /pole obowiązkowe/

3. Ilość sezonów dziecka na nartach /pole obowiązkowe/

0   1   2   3   4 i więcej

4. Umiejętności jazdy na nartach /pole obowiązkowe/

UWAGA! Sprawdź czy jest dostępny odpowiedni termin zgodny z poziomem umiejętności dziecka!

W przypadku niezgodności poziomu terminu /w pkt. 8/ z poziomem umiejętności /w pkt. 7/ zgłoszenie będzie uznawane za nieważne!

POZIOM 0
- Nie posiada żadnych umiejętności. Pierwszy raz na nartach.

POZIOM 1
- Potrafi skręcać, hamować, kontrolować prędkość, samodzielnie wyjeżdża na wyciągu orczykowym.

5. Posiadam własny sprzęt /pole obowiązkowe/

TAK
NIE

6. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

7. Adres email osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

8. Nr telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna /pole obowiązkowe/

9. Termin uczestnictwa w zajęciach /pole obowiązkowe/

UWAGA! Sprawdź czy wybrałeś/aś termin zgodny z poziomem umiejętności dziecka!

W przypadku niezgodności poziomu terminu /w pkt. 8/ z poziomem umiejętności /w pkt. 7/ zgłoszenie będzie uznawane za nieważne!


UWAGA! Brak danego terminu/poziomu na poniższej liście rozwijanej oznacza, że wszystkie miejsca dostępne w tym terminie/poziomie zostały już wyprzedane.

10. Nazwa i adres ośrodka, w którym dziecko wraz z opiekunami przebywa w trakcie ferii /pole obowiązkowe/

11. Dodatkowy opis umiejętności dziecka / Uwagi

Zapoznałam/łem się z regulaminem Przedszkola Narciarskiego WIERCHOŁEK - SN DWIE DOLINY*.
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach narciarskich w formie Przedszkola Narciarskiego*.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych Przedszkola Narciarskiego WIERCHOŁEK - SN Dwie Doliny*.