• Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik
  • Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik
  • Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik

REZERWACJA

JUNIOR SKI TEAM DWIE DOLINY

W celu rezerwacji miejsca w JUNIOR SKI TEAM DWIE DOLINY prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Rejestracja zgłoszenia podzielona jest na 3 etapy:

ETAP 1 - Wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego z otrzymaniem potwierdzenia danych rejestracyjnych.

ETAP 2 - Wpłata zaliczki.

ETAP 3 - Otrzymanie wiadomości zwrotnej dot. potwierdzenia rezerwacji miejsca w JUNIOR SKI TEAM DWIE DOLINY.

Nie zwlekaj! Ilość miejsc OGRANICZONA!

1. Imię Nazwisko dziecka /pole obowiązkowe/

2. Data urodzenia dziecka /pole obowiązkowe/

3. Wiek dziecka /pole obowiązkowe/

4. Ilość sezonów dziecka na nartach /pole obowiązkowe/

2   3   4   5 i więcej

5. Czy dziecko brało kiedyś udział w zawodach narciarskich z pomiarem czasu? /pole obowiązkowe/

TAK
NIE

6. Czy będę wypożyczał sprzęt dla dziecka? /pole obowiązkowe/

TAK
NIE

7. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

8. Adres email osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

9. Nr telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna /pole obowiązkowe/

10. Termin uczestnictwa w zajęciach /pole obowiązkowe/

UWAGA! Braku danego terminu/poziomu na poniższej liście rozwijanej oznacza, że wszystkie miejsca dostępne w tym terminie/poziomie zostały już wyprzedane.

11. Nazwa i adres ośrodka, w którym dziecko wraz z opiekunami przebywa w trakcie ferii /pole obowiązkowe/

12. Dodatkowy opis umiejętności dziecka / Uwagi

Zapoznałam/łem się z regulaminem JUNIOR SKI TEAM DWIE DOLINY*.
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach narciarskich JUNIOR SKI TEAM DWIE DOLINY*.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych JUNIOR SKI TEAM DWIE DOLINY*.