• Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik
  • Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik
  • Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik

REZERWACJA

6 Dniowa Szkółka Narciarska SN DWIE DOLINY

W celu rezerwacji miejsca w 6dniowej Szkółce Narciarskiej prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Rejestracja zgłoszenia podzielona jest na 3 etapy:

ETAP 1 - Wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego z otrzymaniem potwierdzenia danych rejestracyjnych.

ETAP 2 - Wpłata zaliczki.

ETAP 3 - Otrzymanie wiadomości zwrotnej dot. potwierdzenia rezerwacji miejsca w 6dniowej Szkółce Narciarskiej SN Dwie Doliny.

Nie zwlekaj! Ilość miejsc OGRANICZONA!

1. Imię Nazwisko dziecka /pole obowiązkowe/

2. Data urodzenia dziecka /pole obowiązkowe/

3. Ilość sezonów dziecka na nartach /pole obowiązkowe/

1   2   3   4 i więcej

4. Umiejętności jazdy na nartach /pole obowiązkowe/

POZIOM 1
- Potrafi skręcać pługiem, hamować na żądanie. Kontroluje prędkość. Zjeżdża z tras niebieskich. Samodzielnie porusza się na wyciągach orczykowych oraz krzesełkowych. Minimum dwa sezony na nartach.

POZIOM 2
- Ustawia narty do układu równoległego. Potrafi skręcać, hamować na żądanie i przed przeszkodą, kontroluje prędkość. Zjeżdża z tras niebieskich/czerwonych. Samodzielnie porusza się na wyciągach orczykowych oraz krzesełkowych. Trzy i więcej sezonów na nartach.

5. Posiadam własny sprzęt /pole obowiązkowe/

TAK
NIE

6. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

7. Adres email osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

8. Nr telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna /pole obowiązkowe/

9. Termin uczestnictwa w zajęciach /pole obowiązkowe/

UWAGA! Sprawdź czy wybrałeś/aś termin zgodny z poziomem umiejętności dziecka!


UWAGA! Braku danego terminu/poziomu na poniższej liście rozwijanej oznacza, że wszystkie miejsca dostępne w tym terminie/poziomie zostały już wyprzedane.

10. Jeśli życzą sobie Państwo, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach z konkretnym dzieckiem/rodzeństwem, kolegą lub koleżanką proszę podać imię i nazwisko tej osoby (Możliwe tylko w przypadku podobnego poziomu umiejętności)

Zapoznałam/łem się z regulaminem Szkółki Narciarskiej SN DWIE DOLINY*.
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach narciarskich w formie 6 Dniowej Szkółki Narciarskiej*.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych 6-dniowej Szkółki Narciarskiej SN Dwie Doliny*.