• Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik
  • Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik
  • Szkoła Narciarska Dwie Doliny - Wierchomla Mała, Szczawnik

REZERWACJA

6 Dniowa Szkółka Narciarska SN DWIE DOLINY

W celu rezerwacji miejsca w 6dniowej Szkółce Narciarskiej prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Rejestracja zgłoszenia podzielona jest na 3 etapy:

ETAP 1 - Wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego z otrzymaniem potwierdzenia danych rejestracyjnych.

ETAP 2 - Wpłata zaliczki.

ETAP 3 - Otrzymanie wiadomości zwrotnej dot. potwierdzenia rezerwacji miejsca w 6dniowej Szkółce Narciarskiej SN Dwie Doliny.

Nie zwlekaj! Ilość miejsc OGRANICZONA!

1. Imię Nazwisko dziecka /pole obowiązkowe/

2. Data urodzenia dziecka /pole obowiązkowe/

3. Ilość sezonów dziecka na nartach /pole obowiązkowe/

1   2   3   4 i więcej

4. Umiejętności jazdy na nartach /pole obowiązkowe/

POZIOM 1
- Potrafi skręcać pługiem, hamować na żądanie. Kontroluje prędkość. Zjeżdża z tras niebieskich. Samodzielnie porusza się na wyciągach orczykowych oraz krzesełkowych. Minimum jeden lub dwa sezony na nartach.

POZIOM 2
- Ustawia narty do układu równoległego. Potrafi skręcać, hamować na żądanie i przed przeszkodą, kontroluje prędkość. Zjeżdża z tras niebieskich/czerwonych. Samodzielnie porusza się na wyciągach orczykowych oraz krzesełkowych. Minimum trzy sezony na nartach.

POZIOM 3
- Posiada umiejętności z poziomu 1 oraz 2. Swobodnie porusza się na trasach czerwonych. Prowadzi narty równolegle. Świadomie pozwala sobie na rozwijanie większych prędkości. Zaczyna skręcać równolegle śladem ślizgowym. Potrafi regulować promieniem skrętu. Próbuje hamować "skrętem stop". Cztery sezony i więcej.

5. Posiadam własny sprzęt /pole obowiązkowe/

TAK
NIE

6. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

7. Adres email osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

8. Nr telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna /pole obowiązkowe/

9. Termin uczestnictwa w zajęciach /pole obowiązkowe/

UWAGA! Sprawdź czy wybrałeś/aś termin zgodny z poziomem umiejętności dziecka!


UWAGA! Brak danego terminu/poziomu na poniższej liście rozwijanej oznacza, że wszystkie miejsca dostępne w tym terminie/poziomie zostały już wyprzedane.

10. Jeśli życzą sobie Państwo, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach z konkretnym dzieckiem/rodzeństwem, kolegą lub koleżanką proszę podać imię i nazwisko tej osoby (Możliwe tylko w przypadku podobnego poziomu umiejętności)

Zapoznałam/łem się z regulaminem Szkółki Narciarskiej SN DWIE DOLINY*.
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach narciarskich w formie 6 Dniowej Szkółki Narciarskiej*.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych 6-dniowej Szkółki Narciarskiej SN Dwie Doliny*.